Edward Antoon Portielje (1861-1949) – Terugkeer van de visvangst

Edward Antoon Portielje, een Belgische kunstschilder, geboren te Antwerpen in een kunstenaarsfamilie. Hij kreeg les aan de Ecole des Beaux-Arts in Antwerpen van Charles Verlat. Terwijl het impressionisme sterker werd, bleef Portielje realistisch schilderen. Hij koos vaak voor genretaferelen en anekdotische onderwerpen uit de samenleving, maar maakte ook dit bijzonder mooie strandgezicht, de terugkeer van de visvangst. Opvallend aan dit werk, olieverf op doek, is niet alleen de indrukwekkende wolken- en lichtpartij, maar ook de ondertekening. Dit werk is namelijk twee keer ondertekend, zowel rechts- als linksonder.

Techniek: Olieverf op doek
Afmeting: 62×42 cm
Signatuur: 2x (uniek), zowel links- als rechtsonder

Edward Antoon Portielje (1861-1949) – Back from fishing

Edward Antoon Portielje, a Belgian painter, born in Antwerp in an artist family. He was taught at the Ecole des Beaux-Arts in Antwerp by Charles Verlat. As impressionism grew stronger, Portielje continued to paint in a realistic way. He often chose genre scenes and anecdotal subjects from society, but also made this particularly beautiful beach scene, the return of fishing. Striking about this work, oil on canvas, is not only the impressive cloud and light scene, but also the signature. This work has been signed twice, both right and bottom left.

Technique: Oil on canvas
Size: 62×42 cm
Signature: 2x (unique), both left and righ

Updating…
  • Geen producten in je winkelmand.