Fedor van Kregten (1871-1937) – Koeien aan de waterkant

Fedor van Kregten woonde en werkte een groot deel van zijn leven in de buurtschap Notter bij Wierden. Een breed geschakeerde stichting, met daaronder een groot aantal werkgroepen, heeft zich ten doel gesteld te komen tot een Van Kregten Revival in tenminste Wierden, maar ook elders in Nederland. En wellicht internationaal, want zijn werken hangen van Buenos Aires tot Moskou.

Behalve in Wierden heeft Van Kregten zich metterwoon gevestigd in Den Haag en maakte hij een lange reis naar mediterrane gebieden, waaronder Spanje en Marokko. In het ebtij van de Haagse School schilderde Fedor van Kregten (1871-1937) zijn landschappen, waarin vaak en veel koeien voorkomen. Ook schaapskuddes stofferen veel van zijn schilderijen. De autodidact Van Kregten liet zich inspireren door de natuur. (bron:internet/fedorvankregten.nl)

Fedor van Kregten (1871-1937) – Cows on the waterfront

Fedor van Kregten lived and worked for a large part of his life in the hamlet of Notter near Wierden. A broadly based foundation, with a large number of working groups underneath, has set itself the goal of achieving a Van Kregten Revival in at least Wierden, but also elsewhere in the Netherlands. And perhaps internationally, because his works are from Buenos Aires to Moscow.

Apart from Wierden, Van Kregten has settled in The Hague and made a long trip to Mediterranean areas, including Spain and Morocco. In the ebb tide of the Hague School, Fedor van Kregten (1871-1937) painted his landscapes, in which there are many and many cows. Sheep herds also furnish many of his paintings. The self-taught Van Kregten was inspired by nature. (source: internet / fedorvankregten.nl)

Technique: Oil on canvas
Dimensions: 42 x 67 cm
(63 x 87 cm)
Signed: Bottom right

Updating…
  • Geen producten in je winkelmand.