Johannes Marius (Jan) ten Kate (1859-1896) – Terug van de visvangst

Ten Kate stamde uit een kunstenaarsfamilie. Hij was de zoon van de romantische kunstschilder Mari ten Kate, van wie hij waarschijnlijk ook het vak leerde. In 1881 maakte hij een studiereis naar Parijs, waar hij onder invloed kwam van het impressionisme. Ook bezocht hij Londen. Vanaf 1874 woonde en werkte hij in Den Haag. Meestal wordt hij ook gerekend tot de Haagse School, hoewel hij zijn romantische wortels nooit verloochende. Zijn themakeuze was gevarieerd, met een zekere nadruk op strandgezichten, landschappen en genrestukken. Ten Kate was lid van de Haagse kunstenaarssociëteit Pulchri Studio. Hij overleed in 1896 op 36-jarige leeftijd. Zijn werk bevindt zich onder andere in de collectie van het Gemeentemuseum Den Haag.

Techniek: Aquarel
Afmeting: 37 x 64 cm
Gesigneerd: Rechts onder

Johannes Marius (Jan) ten Kate (1859-1896) – Back from fishing

Ten Kate came from an artist family. He was the son of the romantic painter Mari ten Kate, from whom he probably also learned the trade. In 1881 he made a study trip to Paris, where he was influenced by Impressionism. He also visited London. From 1874 he lived and worked in The Hague. Usually he is also counted as a member of The Hague School, although he never denied his romantic roots. His choice of theme was varied, with a certain emphasis on beach scenes, landscapes and genre scenes. Ten Kate was a member of the Hague artist society Pulchri Studio. He died in 1896 at the age of 36. His work is part of the collection of the Gemeentemuseum Den Haag.

Technique: Watercolor
Size: 37 x 64 cm
Signature: Bottom left

Updating…
  • Geen producten in je winkelmand.