Désiré Donny (1798-1861) – Maritiem

Désiré Donny 1798 – 1861) was een Belgische schilder uit de Romantische School. Hij was de zoon van Jean Joseph Donny, een klerk van de vierschaar en vurig voorstander van de aanhechting van de Zuidelijke Nederlanden bij de Franse Republiek, en van Marie-Josephe Christiaens. Hij kreeg zijn opleiding aan de Kunstacademie van Brugge en werd er vervolgens leraar. Maar hij werkte later in Frankfurt en daarna grotendeels in Brussel. Hij schilderde veel marines en geanimeerde gezichten met vissersboten of boomschuiten bij eb op het strand, zoals in Scheveningen en Katwijk. Hij is ook bekend met een aantal genrestukken en interieurs onder maanlicht. Omstreeks 1839 begon hij ook met het schilderen van havens en riviergezichten onder maanlicht en donkere stadsgezichten, waaronder van zijn geboorteplaats Brugge. Zijn genrestukken hebben soms een sociale inslag, zoals het schilderij “Geanimeerd interieur”. In dit schilderij bezoekt een welgestelde dame een arme vrouw met twee kinderen. Dit schilderij zet de traditie verder van 17de-eeuwse Hollandse schilderijen van interieurs met dienstmeisjes en keukengereedschap. Hij was ook portretschilder. In het Koninklijk Legermuseum van Brussel hangt zijn portret van generaal François-Xavier de Wautier. Tot een particuliere Brugse verzameling behoort het schilderij van leden van de Burgerwacht die deelnamen aan de Belgische Revolutie van 1830.

Désiré Donny (1798 1861) – Maritiem

Désiré Donny 1798 – 1861) was a Belgian painter from the Romantic School. He was the son of Jean Joseph Donny, a clerk of the Four Scissors and a fervent supporter of the attachment of the Southern Netherlands to the French Republic, and of Marie-Josephe Christiaens. He was educated at the Art Academy in Bruges and subsequently teacher. But he later worked in Frankfurt and then mostly in Brussels.He painted many marines and animated faces with fishing boats or tree boats on the beach at low tide, such as in Scheveningen and Katwijk. He is also known for a number of genre scenes and interiors under moonlight. Around 1839 he also started painting ports and river views under moonlight and dark cityscapes, including his birthplace Bruges. His genre pieces sometimes have a social slant, such as the painting “Animated interior”. In this painting, a wealthy lady visits a poor woman with two children. This painting continues the tradition of 17th-century Dutch paintings of interiors with maids and kitchen tools. He was also a portrait painter. His portrait of General François-Xavier de Wautier hangs in the Royal Military Museum in Brussels. A private Bruges collection includes the painting of members of the Civic Guard who participated in the Belgian Revolution of 1830.

Updating…
  • Geen producten in je winkelmand.