Cornelis Vreedenburgh (1880-1946) – Boot langs trekvaart

Cornelis Vreedenburgh kreeg al vroeg zijn eerste tekenlessen van zijn vader, de huis- en decoratieschilder Gerrit Vreedenburgh. Na verloop van tijd werd G.J. Roermeester zijn nieuwe leermeester, waardoor hij zich meer en meer ging richten op de Haagse School. Gedurende deze periode kwam hij geregeld in contact met de schilders O.W.A. Roelofs en W.B. Tholen, van wie hij ook diverse adviezen kreeg. Cornelis Vreedenburgh schilderde in zijn werkzame jaren vele polders en landschappen waarvoor hij veel inspiratie opdeed in de vele landen die hij bezocht. Daarnaast woonde hij enige tijd langs de rivieren om daar fraaie schilderijen van te maken. Dit is zo’n werk. Boot langs trekvaart uit 1913. Met minuscule fijne details zoals het paard en de berijder die achterom kijkt.

Cornelis Vreedenburgh (1880-1946) – Boat along a canal

Cornelis Vreedenburgh received his first drawing lessons from his father, the house and decoration painter Gerrit Vreedenburgh, at an early age. Over time, G.J. Roermeester his new teacher, which made him focus more and more on the Hague School. During this period he regularly came into contact with the painters O.W.A. Roelofs and W.B. Tholen, from whom he also received various advice. Cornelis Vreedenburgh painted many polders and landscapes in his working years, for which he gained much inspiration in the many countries he visited. In addition, he lived for some time along the rivers to make beautiful paintings. This is such work. Boat along a draft from 1913. With tiny fine details such as the horse and the rider looking back.

Oil on oak panel
14x 26 cm
Signed

(Bron: internet)

 

Updating…
  • Geen producten in je winkelmand.