Benjamin Liepman Prins (1860-1934) – Portret van oude man

950.00

Benjamin Liepman Prins (Arnhem, 20 januari 1860 – Amsterdam, 4 oktober 1934) was een Nederlands kunstschilder van Joodse herkomst. Hij maakte vooral genrewerken, portretten en stillevens. Prins was de derde van zes kinderen van de orthodox-joodse tapijtkoopman Eliezer Liepman Philip Prins (1835–1915) en zijn vrouw Henrietta Prins-Jacobson (1836–1885). Al op jonge leeftijd toonde hij bijzonder talent voor tekenen. Hij kreeg zijn opleiding van 1877 tot 1882 aan de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam, bij August Allebé. Van 1882 tot 1884 studeerde hij aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen, onder Karel Verlat. Daarna werkte en studeerde hij tot 1888 in Parijs. Prins zou zich uiteindelijk definitief vestigen in Amsterdam, waar hij een atelier opende. Bij zijn in 1885 naar Frankfurt am Main verhuisde familie ontmoette hij Rosa Benari, de dochter van de Duitse kunstschilder Moritz Daniel Oppenheim, met wie hij later huwde en twee kinderen kreeg. Hij was bevriend met Max Liebermann. Prins stond vooral bekend als genreschilder en portrettist. Zijn werk wortelde sterk in het realisme. Hij zocht zijn thema’s vaak binnen de Joodse gemeenschap, van waaruit hij ook de meeste opdrachten kreeg. Vaak werkte hij ook in Noord-Brabant, te Geldrop. Zijn genrewerken kenmerken zich door een stille huiselijkheid, soms met een vleugje humor. Ook schilderde hij regelmatig Bijbelse taferelen. In zijn afbeelding van personen probeert hij duidelijk een psychologische diepgang te vinden, passend bij het orthodoxe milieu waarin hij vaak verkeerde. Op latere leeftijd maakte hij een groot aantal stillevens. Aan het begin van de twintigste eeuw was Prins een gekend kunstenaar. Hij exposeerde in Londen, Milaan, Vilnius, Antwerpen en Rotterdam. In 1904 kocht koningin Wilhelmina zijn schilderij Oude Zeeman. Een aantal van zijn werken zijn in het bezit van het Joods Historisch Museum. Mooie werk uit 1884, gemaakt in Antwerpen. In fraaie, kostbare handgemaakte Heijdenrijk-lijst (1964).

Benjamin Liepman Prins (1860-1934) – Portrait of an old man

Benjamin Liepman Prins (Arnhem, January 20, 1860 – Amsterdam, October 4, 1934) was a Dutch painter of Jewish origin. He mainly made genre works, portraits and still lifes. Prins was the third of six children of the Orthodox Jewish carpet merchant Eliezer Liepman Philip Prins (1835–1915) and his wife Henrietta Prins-Jacobson (1836–1885). From an early age he showed a special talent for drawing. He received his training from 1877 to 1882 at the Rijksakademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam, with August Allebé. From 1882 to 1884, he studied at the Royal Academy of Fine Arts of Antwerp, under Karel Verlat. He then worked and studied in Paris until 1888. Prins would eventually settle permanently in Amsterdam, where he opened a studio. With his family who moved to Frankfurt am Main in 1885, he met Rosa Benari, the daughter of the German painter Moritz Daniel Oppenheim, with whom he later married and had two children. He was friends with Max Liebermann. Prins was best known as a genre painter and portraitist. His work was strongly rooted in realism. He often sought his themes within the Jewish community, from which he also received most commissions. Often he also worked in Noord-Brabant, Geldrop. His genre works are characterized by a quiet homeliness, sometimes with a touch of humor. He also regularly painted biblical scenes. In his depiction of persons, he clearly tries to find a psychological depth, appropriate to the orthodox environment in which he often found himself. Later in life he made many still lifes. At the beginning of the twentieth century, Prins was a well-known artist. He has exhibited in London, Milan, Vilnius, Antwerp and Rotterdam. In 1904 Queen Wilhelmina bought his painting Oude Zeeman. A number of his works are in the possession of the Jewish Historical Museum. Beautiful work from 1884, made in Antwerp. In beautiful Heijdenrijk frame (1964)

19 x 14 cm
Oil on panel
Signed

 

 

Updating…
  • Geen producten in je winkelmand.