Alexander Coenraad Rosemeier (1888-1992)- Bootje ‘De Zeemeeuw’ in Katwijk

Alexander C.  Rosemeier werd geboren te Soekarta in Indonesië en overleed in Leiden. Hij ontving zijn opleiding bij Frits Jansen in Den Haag en bij Alphonse Baijens. Rosemeier behoorde tot de Leidse School, een aanverwante stroming aan de Haagse School. De Leidse School (of Leidse Impressionisten) waren een aantal kunstenaars die in eerste instantie in de lijn van de Haagse schilderden, later met meer kleur. De kern van de Leidse school werd gevormd door schilders als Alex Rosemeier, Arend Jan van Driesten, Willem van der Nat en Chris van der Windt. Hun schilderijen worden gekenmerkt door een lichte, impressionistische stijl. Veel van de schilders vonden hun inspiratie in Leidse stadsgezichten en in het Leidse buitengebied: het landschap van Katwijk, Zoeterwoude en rond de Noord Aa. De kwaliteit van de schilderijen wisselt overigens nogal. Vaak maakten ze een snel schilderijtje om bijvoorbeeld het onderdak voor de nacht te betalen. Broodschilderijen. In die tijd werd in het hele land en door veel kunstenaars op deze manier gewerkt. Dit betreft een prachtig werk wat de schilder in eerste instantie voor zijn dochter Elly maakte. Het was ook haar eigendom. Bootje ‘De Zeemeeuw’ in de uitwatering te Katwijk. Heeft een handgemaakte lijst van Prins Lijsten, bijzonder vakwerk.

Alexander Coenraad Rosemeier (1888-1992) – Boat “The Seagull” in Katwijk

Alexander C. Rosemeier was born in Soekarta in Indonesia and died in Leiden. He received his training from Frits Jansen in The Hague and from Alphonse Baijens. Rosemeier belonged to the Leiden School, a related movement at the Hague School. The Leidse School (or Leidse Impressionisten) were a number of artists who initially painted in line with the Hague, later with more color. At the core of the Leiden school were painters such as Alex Rosemeier, Arend Jan van Driesten, Willem van der Nat and Chris van der Windt. Their paintings are characterized by a light, impressionist style. Many of the painters found their inspiration in Leiden cityscapes and in the rural area of ​​Leiden: the landscape of Katwijk, Zoeterwoude and around the Noord Aa. The quality of the paintings varies a lot. They often made a quick painting, for example to pay for the shelter for the night. Bread paintings. At the time, this was done across the country and by many artists. This is a beautiful work that the painter initially made for his daughter Elly. It was also her property. Boat “De Zeemeeuw” in the outlet at Katwijk. Has a handmade frame from Prince Lists, special craftsmanship.

Oil on canvas
35 x 50 cm
Signed

Updating…
  • Geen producten in je winkelmand.